گزارش ذخیره

مهارت صحبت كردن خود را بهبود بخشید - مکالمه انگلیسی را از طریق داستان یاد بگیرید


کانال دوره مکالمه کانال دوره مکالمه
١,٦٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٦/٠١ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:30 داستان
08:54 خلاصه
09:07 فعالیت های معمولی

فرستادن