گزارش ذخیره

IS vs ARE | تفاوت در چیست؟ | با مثال یاد بگیرید


کانال انگلیسی آسان کانال انگلیسی آسان
٣٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٤/٢٩ (١ سال قبل)

فرستادن