گزارش ذخیره

10 اصطلاح انگلیسی که بایددر سال 2023 بدانید!


کانال پاپا کانال پاپا
١,٥٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/٠٦ (٩ ماه قبل)

00:00 اصطلاحات را با داستان از طریق کانتکست یاد بگیرید!
01:32 نحوه استفاده از "Bark up the wrong tree"
03:24 نحوه استفاده از "Get off your high horse!"
03:51 نحوه استفاده از "Put your foot in it"
05:21 نحوه استفاده از "Bite the bullet"
07:14 نحوه استفاده از "Play Deil's advocate"
09:09 نحوه استفاده از "Blessing in disguise"
09:57 نحوه استفاده از "Put your foot in your mouth"
10:52 نحوه استفاده از "Benefit of the doubt"
11:27 نحوه استفاده از "Ball is in your court"

فرستادن