گزارش ذخیره

چند روش برای استفاده از "so" در انگلیسی آمریکایی


کانال انگلیسی با جنیفر کانال انگلیسی با جنیفر
١,٠٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٣/٢٦ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:29 چگونه از "so" استفاده می کنیم؟
00:34 "So" به عنوان یک ترکیب هماهنگ کننده
01:59 به طوری که
03:15 بنابراین و با این حال
04:15 «So» به عنوان ضمیر: Because I said so/ If I (do) say so myself
06:16 یا همینطور
06:58 بررسی مسابقه شماره 1
07:45 Only so much و only so many
08:48 So much for that!
09:40 If you say so" و "Is that so
11:31 «So» به عنوان تشدید کننده
12:13 So(صفت / قید) که ...
12:46 یادداشت های فرهنگی در مورد جوک های آمریکایی
13:55 اتفاقاً ...
14:29 بررسی مسابقه شماره 2

فرستادن