گزارش ذخیره

تاریخ جهان از نظر ذرت - کریس a. با خجالت


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٩/٠٥ (٤ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 مقدمه
00:43 تاریخ
03:35 پایداری

فرستادن