گزارش ذخیره

یادگیری زبان انگلیسی با فیلم - Call Me By Your Name


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٦/٠٥ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:30 آیا شما آن را تغییر دهید
08:52 گروه های فکری
23:46 گوش بدهید و تکرار کنید

فرستادن