گزارش ذخیره

آموزش لهجه انگلیسی بریتانیایی جیمز باند 007 | زمانی برای مردن نیست


کانال دریم انگلیش کانال دریم انگلیش
٥١٥,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٧/٠٩ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:30 حرف صدادار
00:53 صدای R کشیده
02:06 شاخه
02:36 RP مدرن
03:25 فراموش شده
04:30 لینگودا
08:38 دابل O
09:11 توهم

فرستادن