گزارش ذخیره

یادگیری لغات انگلیسی - کلمه جدید: Homogeneous


کانال لغات آسان کانال لغات آسان
١١,٨٠٠ دنبال کننده ١٣٩١/١١/٠١ (١٠ سال قبل)

فرستادن