گزارش ذخیره

چگونه یک لهجه بومی داشته باشیم: 4 نکته با Dev Patel


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٦/١١ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:26 اشتراک در
03:10 نکته 1 یک هینت بگذارید
04:39 نکته 2 اغراق کنید
06:51 نکته 3 مته
09:08 نکته 4 سایه زدن

فرستادن