گزارش ذخیره

از گفتن "I THINK" خودداری کنید - از این جایگزین ها استفاده کنید


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١٠/١٠ (٣ سال قبل)

00:00 از گفتن "I THINK" دست بردارید
00:55 وقتی در مورد چیزی مطمئن هستید بگویید
02:25 وقتی از چیزی مطمئن نیستی بگو
04:14 اگر می خواهید نظر خود را در مورد چیزی بیان کنید، از این عبارات استفاده کنید

فرستادن