گزارش ذخیره

از اسکلت های باستانی چه می توان آموخت؟ - فرناز خطیبی


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٣/٢٥ (٦ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن