گزارش ذخیره

3 روش برای تلفظ صدای EX در انگلیسی


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٤/٠١/١٠ (٨ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:35 استرس در انگلیسی
03:05 قوانین دستور زبان

فرستادن