گزارش ذخیره

یادگیری لغات انگلیسی - کلمه جدید: Malleable


کانال لغات آسان کانال لغات آسان
١١,٨٠٠ دنبال کننده ١٣٩٢/٠١/٢٥ (١٠ سال قبل)

فرستادن