گزارش ذخیره

50 کلمه مهم برای جمع مردم در زبان انگلیسی | اسم های جمعی برای مردم


کانال 7 ای اس ال کانال 7 ای اس ال
٢,٢٢٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٤/٢٩ (٤ سال قبل)

فرستادن