گزارش ذخیره

با چه سرعتی می توان واکسن ساخت؟ - دن کوارتلر


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٣/٢٦ (٣ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 مقدمه
00:23 توسعه واکسن
00:53 ساخت
02:47 تست بالینی

فرستادن