گزارش ذخیره

تفاوت بین "on" و "over" چیست؟ | گرامر انگلیسی برای مبتدیان


کانال کلاس انگلیسی 101 کانال کلاس انگلیسی 101
٧,١٤٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٧/٠٩ (١ سال قبل)

فرستادن