گزارش ذخیره

30 روش فوق العاده مفید برای گفتن اینکه شما زیبا هستید در زبان انگلیسی


کانال 7 ای اس ال کانال 7 ای اس ال
٢,٢٢٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٣/١٨ (٥ سال قبل)

00:44 You look like an angel
01:18 You look absolutely fantastic
01:53 You look dropdead
02:27 You look pretty
02:59 You look absolutely ravishing

فرستادن