گزارش ذخیره

آیلتس اسپیکینگ: اصطلاحات برای توصیف یک شخص


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٥/٢٧ (٣ سال قبل)

00:00 خوش آمدی
01:26 Idiom چیست؟
02:44 چرا از اصطلاحات استفاده می کنیم
03:21 انواع مختلف اصطلاحات
04:03 تشبیهات
05:15 استعاره ها
06:31 دوجمله ای ها
08:22 تعبیرها
09:51 گفته ها و ضرب المثل ها
12:55 اصطلاحات برای صحبت در مورد مردم
27:42 کارتون با اصطلاحات در عمل

فرستادن