گزارش ذخیره

توصیف یک مرکز خرید - یک داستان | تمرین زبان انگلیسی - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٢/٠١/٢٥ (١٠ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:40 یک مرکز خرید جدید (توصیف یک مرکز خرید)
04:00 به سوالات پاسخ دهید

فرستادن