گزارش ذخیره

مصاحبه معلم انگلیسی اتاکاد با اریک وش | با استیو هاترلی روان انگلیسی صحبت کنید


کانال شاو کانال شاو
١,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٤/٢٩ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:27 اریک وش مقدمه
05:28 چرا Etacude را شروع کردید؟
08:12 رهبری با نمونه
09:42 شروع Etacude
11:40 پخش زنده
13:42 موفقیت
16:47 درباره کانال
18:40 نکته اریک 1 برای معلمان
20:34 چالش های آموزش زبان انگلیسی
22:46 داربست
26:54 منابع
28:17 چرا معلمان باید بازدید کنند

فرستادن