گزارش ذخیره

چگونه بازی با عشق متوقف کنیم - زبان انگلیسی


کانال مدرسه زندگی کانال مدرسه زندگی
٨,١٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١٠/٢٢ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:00 چرا ما بازی می کنیم
01:34 بازی
02:02 احساس گناه
02:35 آنها آن را مشاهده می کنند
02:49 یک الگوی سرنوشت ساز
03:23 عبوس کردن
04:38 سولکا
05:10 نتیجه

فرستادن

تست انجمن کارل یونگ
تست انجمن کارل یونگ
٧ ماه قبل
تربیت فرزند درونی ما
تربیت فرزند درونی ما
٨ ماه قبل