گزارش ذخیره

یادگیری زبان انگلیسی از طریق فیلم | Mean Girls


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٤/٠٣ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:03 دختران بدجنس
02:44 تعامل اجتماعی
09:54 مسلط با دوستان
10:31 رجینا جورج
13:42 کارن

فرستادن