گزارش ذخیره

افعال عبارتی: برای تغییر معنی این 8 فعل "out" را اضافه کنید


کانال انگلیسی با ربکا کانال انگلیسی با ربکا
٣,١١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٦/٢٨ (١ سال قبل)

00:00 8 فعل عبارتی "out".
01:00 look – look out
02:47 stay – stay out
03:47 point – point out
04:49 work – work out
06:14 wear – wear out
08:05 rule – rule out
10:13 stand – stand out
11:24 find – find out
13:04 تست فعل عبارتی "OUT".
17:18 نتیجه

فرستادن