گزارش ذخیره

نحوه یادگیری زبان انگلیسی گفتاری به تنهایی در خانه (برنامه اقدام 8 مرحله ای)


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٢/١٥ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:48 عبارات کامل را یاد بگیرید
03:22 حامی مالی
05:31 گرامر
07:44 نذار چیزی بره
09:08 آن را عملی کنید
12:20 به پادکست های چتگو گوش دهید
14:35 در مورد موضوعات خوب صحبت کنید
16:49 استرس نداشته باش
18:59 نتیجه

فرستادن