گزارش ذخیره

بهترین برنامه های تلویزیونی برای یادگیری زبان انگلیسی - واژگان، ترفندها، موضوعات


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٤/١٠ (٦ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:57 سیلیکون ولی
03:32 کت و شلوار
06:49 خانه MD
08:53 خانه کارت
10:49 دیوانه

فرستادن