گزارش ذخیره

درس 13: صحبت کردن در مورد تحصیلات خود به زبان انگلیسی | درس مکالمه ESL


کانال انگلیسی تجاری کانال انگلیسی تجاری
٣٩٥,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٥/٢٢ (٦ سال قبل)

فرستادن