گزارش ذخیره

50 عبارت و اصطلاح مفید با HAVE


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٤/١٢ (٢ سال قبل)

00:00 خوش آمدی
00:45 مقدمه
03:05 دارای معنی داشتن
06:18 معنی انجام یک فعالیت را داشته باشد
09:22 زنگ تفريح
11:17 Have در عبارات اصطلاحی

فرستادن