گزارش ذخیره

25 روش برای گفتن "NO" به زبان انگلیسی: درس واژگان پیشرفته


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٣/١١ (٥ سال قبل)

00:00 مقدمه
05:25 Lets not
06:41 No no
07:37 No way
08:57 No fun
09:38 Polite expressions
11:55 Modal verbs
15:25 نتیجه

فرستادن