گزارش ذخیره

چگونه مکالمه را شروع کنیم: 5 چیزی که بعد از "hello" باید گفت


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/١١/١٤ (٦ سال قبل)

فرستادن