گزارش ذخیره

35 عبارت مفید برای آیلتس اسپیکینگ: GET


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٣/٠١ (٢ سال قبل)

00:00 خوش آمدی
00:18 مقدمه
03:43 Get با اسم
08:29 Get با صفت
11:17 عبارات پیشرفته با GET
17:26 Knowledge و Knowing

فرستادن