گزارش ذخیره

9 مورد از بهترین راه ها برای اینکه خودتان مطالعه کنید زمانی که انگیزه ای ندارید


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١١/٠٦ (١ سال قبل)

00:00 داستانی از زندگی من
00:26 راه هایی برای ایجاد انگیزه برای مطالعه
01:49 یک برنامه زمان بندی ایجاد کنید
02:35 انجام این کار مهم است
03:06 رویکرد بهتر خواندن کتاب
04:26 عضویت/ایجاد یک گروه پاسخگویی
05:05 اگر دوست ندارید، این کاری است که می توانید انجام دهید
05:42 خودتان را در برای مطالعه هیجان زده کنید
07:12 مراقبت از خود را تمرین کنید
07:36 بدترین سناریو را ذهن
08:47 این قانون را برای مقابله با کارهای سخت اعمال کنید

فرستادن