گزارش ذخیره

چگونه چسب زخم اختراع شد | - جسیکا اورک


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٦/٢٢ (٧ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن