گزارش ذخیره

یادگیری 105 لغت انگلیسی | روز 13


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١٠/٢٨ (٣ سال قبل)

00:00 105 کلمه یاد بگیرید!
01:15 CULTURAL
05:03 COMMUNITY
08:26 TRADITIONAL
11:38 REGION

فرستادن