گزارش ذخیره

چگونه بدون ترس شروع به صحبت کردن به زبان انگلیسی کردم (به عنوان یک فرد غیر بومی)


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٣/٢٦ (١ سال قبل)

00:00 اگر از صحبت کردن به زبان انگلیسی می ترسید، این را تماشا کنید
01:39 داستان شوهرم
02:39 این کانال
03:30 داستان شما
03:57 بهترین زمان برای شروع استفاده از زبان انگلیسی
04:32 آیا مردم به شما اهمیت می دهند؟
05:59 داستان شما
06:36 آیا یک زبان آموز می تواند کامل باشد
07:35 داستان شما
08:03 اگر کسی شما را در مورد انگلیسی مسخره کرد چه باید کرد؟
09:54 داستان شما
10:42 چگونه انگلیسی زندگی من را تغییر داد
11:28 داستان شما
11:51 افرادی که به خاطر زبان انگلیسی موفق شدند
12:32 بیایید با هم حرکتی را شروع کنیم
13:29 داستان شما
13:59 چرا این کانال را راه اندازی کردم
15:58 ممنون رفقا

فرستادن