گزارش ذخیره

10 سوال تابو در ایالات متحده آمریکا: هرگز این سوالات را نپرسید


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٧/٠٤ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:22 سیاست
02:27 خانواده
04:36 جنسیت
05:48 دین
07:15 نژاد
09:32 پول
10:51 ظاهر
13:01 مرگ

فرستادن