گزارش ذخیره

آیا می توانیم یک آسمان خراش چوبی بسازیم؟ - استفان آل


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٤/١٥ (٢ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن