گزارش ذخیره

از گفتن "YOU'RE WELCOME" دست بردارید | از این جایگزین ها استفاده کنید


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١٠/١٥ (٢ سال قبل)

00:00 از گفتن "You’re welcome" دست بردارید
00:23 عبارات حرفه ای
04:20 عبارات غیر رسمی
06:58 عباراتی برای ارسال پیامک
07:50 بعد از ارسال هدیه
10:54 جملات خنده دار

فرستادن