گزارش ذخیره

20 عبارت ضروری انگلیسی برای مکالمه روزانه


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١٠/١٩ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:59 دسته بندی ها
01:16 درخواست اطلاعات
02:57 بررسی برای درک
05:02 دنبال میکنی
06:49 وقفه های مودبانه
09:23 موافق مخالفت

فرستادن