گزارش ذخیره

حروف بی صدا در زبان انگلیسی از a-z | فهرست کلمات با حروف بی صدا | تلفظ انگلیسی


کانال 7 ای اس ال کانال 7 ای اس ال
٢,٢٢٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٢/٠٥ (٥ سال قبل)

فرستادن