گزارش ذخیره

چگونه در مکالمه آیلتس در مورد شهر خود صحبت کنیم؟


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/٢٨ (٦ ماه قبل)

00:00 معرفی
00:22 خوش آمدی
02:29 در مورد چه چیزی صحبت کنیم
03:55 چه مدت
06:09 اندازه و مکان
09:33 معروف
13:28 مردم
15:41 تغییرات
17:32 زادگاه من

فرستادن