گزارش ذخیره

چگونه سریع انگلیسی صحبت کنیم و بومیان را درک کنیم (قسمت ششم)


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٢/٠١ (٢ سال قبل)

00:00 ادغام
05:39 الیزیون
06:59 دهانت را باز کن
08:47 حال کامل در مقابل گذشته ساده
09:50 انگلیسی را با کتاب کار من یاد بگیرید
10:32 اغراق کردن، مبالغه

فرستادن