گزارش ذخیره

14 عبارت برای توضیح در انگلیسی


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٤/٢٠ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:23 چگونه یک فرآیند را توضیح دهیم
04:55 مکالمه انگلیسی را تمرین کنید
05:37 چگونه افکار خود را روشن کنیم
16:38 مکالمه انگلیسی را تمرین کنید

فرستادن