گزارش ذخیره

آیا ممکن است زمین توسط یک سیاهچاله بلعیده شود؟ - فابیو پاکوچی


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٦/٢٩ (٥ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 مقدمه
00:36 سیاه چاله ها
01:08 چطورکار می کنند
01:57 سیاهچاله های ستاره ای
03:11 سیاهچاله های بسیار پرجرم
04:19 نتیجه

فرستادن