گزارش ذخیره

چرا وقتی به زبان دیگری صحبت می کنید احساس می کنید که یک فرد متفاوت هستید؟


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٧/١٥ (٢ سال قبل)

فرستادن