گزارش ذخیره

مقایسه کردن را به زبان انگلیسی بیاموزید - انگلیسی را تمرین کنید تا مانند یک بومی صحبت کنید


کانال دوره مکالمه کانال دوره مکالمه
١,٦٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/٢٩ (٢ ماه قبل)

فرستادن