گزارش ذخیره

باشگاه کتاب انگلیسی - عباراتی برای به اشتراک گذاشتن نظر، موافق و مخالف و بیشتر!


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٦/٠٩ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:00 هنگام خواندن یادداشت بردارید
02:50 نظر خود را به اشتراک بگذارید
04:52 سوال بپرس

فرستادن