گزارش ذخیره

داستان: پدرم شگفت انگیزترین هدیه را به من داد


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/١٠/٢٥ (٦ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:16 زمان داستان
04:29 کتاب
09:00 نتیجه

فرستادن