گزارش ذخیره

چرا برخی افراد چپ دست هستند؟


کانال داگ و آموزش انگلیسی کانال داگ و آموزش انگلیسی
٦١٦,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/٠٤ (١ سال قبل)

فرستادن