گزارش ذخیره

با این اصطلاحات (پیشرفته) شبیه یک انگلیسی زبان مادری باشید!


کانال انگلیسی با آرنل کانال انگلیسی با آرنل
٦١٩,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/٠٤ (١٠ روز قبل)

فرستادن

گرامر پیشرفته "be"
گرامر پیشرفته "be"
٤ ماه قبل