گزارش ذخیره

خطاهای گرامری: 120 اشتباه رایج گرامری در زبان انگلیسی و نحوه اجتناب از آنها


کانال 7 ای اس ال کانال 7 ای اس ال
٢,٢٢٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٧/٠٣ (٥ سال قبل)

فرستادن